Anmälan

Namn(*)
Please type your full name.

Adress(*)
Ogiltig inmatning

Postnummer(*)
Ogiltig inmatning

Postort(*)
Ogiltig inmatning

Telefonnummer(*)
Ogiltig inmatning

E-mail(*)
Invalid email address.

Bekräfta email(*)
Ogiltig inmatning

Dansroll(*)
Please specify your position in the company

Kurs(*)
Ogiltig inmatning

Fyll i här om du vill anmäla en ytterligare en person till samma kurs. Om det är samma adress som ovan så behöver du inte fylla i den igen. Läs också noga våra REGLER nedan angående anmälan, avbokning och återbetalning innan du skickar in din anmälan.
Namn
Ogiltig inmatning

Adress
Ogiltig inmatning

Postnummer
Ogiltig inmatning

Postort
Ogiltig inmatning

Email
Ogiltig inmatning

Dansroll
Ogiltig inmatning

Meddelande
Ogiltig inmatning

(*)
Ogiltig inmatning

ANMÄLAN: Vi kan alltid ta emot efteranmälningar till kurser som redan har startat. Anmälan är inte giltig förrän du får en bekräftelse via mejl från oss (inte det som automatiskt skickas ut). Vi bekräftar så fort vi kan, vanligtvis inom någon dag. Har du inte hört något från oss inom rimlig tid (några dagar) bör du kontakta oss igen. Betalning till plusgiro 59 11 66 - 4 innan kursstart enligt mejlad kallelse. Har du inte betalat enligt kallelsen, riskerar du att mista din plats i kursen. Kontant betalning vid starten kan ibland fungera. Se mejlad kallelse. AVBOKNING - ÅTERBETALNING Kursavgiften återbetalas till den som önskar då VI har ändrat förutsättningar för kursen, som ändrat tid eller dag för kursen, eller om vi måste att ställa in. Inbetald kursavgift återbetalas annars inte. Däremot kan tillgodohavande medges om du omgående då du får förhinder mejlar oss. På grund av corona medges tillgodohavande bara i undantagsfall under hösten 2020. När du anmäler dig och får kallelse till kursen är du betalningsskyldig om du inte avbokar kursen innan betalningsdatumet. Tillgodohavande pga inställd kurs vt 2020 gäller hela 2021 eller längre, däremot återbetalas inte detta tillgodohavande. Force majeure: Håkans Dansskola betalar inte tillbaka kursavgiften då force majeure kan åberopas. Force majeure gäller vid omständigheter som är utanför vår kontroll, som pandemi, beslut från regering eller myndighet, eldsvåda, krig eller krigsliknande tillstånd, strejk, lockout eller blockad. Tillgodohavande försöker vi däremot lämna i så stor utsträckning som möjligt.