Anmälan

Namn(*)
Please type your full name.

Adress(*)
Ogiltig inmatning

Postnummer(*)
Ogiltig inmatning

Postort(*)
Ogiltig inmatning

Telefonnummer(*)
Ogiltig inmatning

E-mail(*)
Invalid email address.

Bekräfta email(*)
Ogiltig inmatning

Dansroll(*)
Please specify your position in the company

Kurs(*)
Ogiltig inmatning

Vi svarar så fort vi kan. Fyll i här om du vill anmäla ytterligare en person till samma kurs. Om det är samma adress som ovan så behöver du inte fylla i den igen. Läs också noga våra REGLER nedan angående anmälan, avbokning och återbetalning innan du skickar in din anmälan.
Namn
Ogiltig inmatning

Adress
Ogiltig inmatning

Postnummer
Ogiltig inmatning

Postort
Ogiltig inmatning

Email
Ogiltig inmatning

Dansroll
Ogiltig inmatning

Meddelande
Ogiltig inmatning

(*)
Ogiltig inmatning

BOKNINGSVILLKOR : ANMÄLAN: Vi kan alltid ta emot efteranmälningar till kurser som redan har startat. Anmälan är inte giltig förrän du får en kallelse eller bekräftelse via mejl från oss (inte det som automatiskt skickas ut). Vi bekräftar så fort vi kan, vanligtvis inom någon dag. Har du inte hört något från oss inom rimlig tid (några dagar) bör du kontakta oss igen. Betalning till plusgiro 591166-4 innan kursstart enligt mejlad kallelse. Har du inte betalat enligt kallelsen, riskerar du att mista din plats i kursen. Kontant betalning vid starten kan ibland fungera. Se mejlad kallelse. Samtliga kursbokningar är personliga och får inte överlåtas utan Håkans Dansskolas medgivande. KURSDELTAGARKORTET: Vid kursstarten får du på de flesta kurser ett kursdeltagarkort. Det gäller endast på den kurs du är inskriven på under den innevarande kursperioden. Därefter är kortet ogiltigt. AVBOKNING - ÅTERBETALNING Kursavgiften återbetalas till den som önskar då VI har ändrat förutsättningar för kursen, som ändrat tid eller dag för kursen, eller om vi måste ställa in. Inbetald kursavgift återbetalas annars INTE. Däremot kan ett TILLGODOHAVANDE kan medges om du omgående då du tvingas avbryta kursen mejlar oss. När du anmäler dig och får kallelse till kursen är du betalningsskyldig om du inte avbokar kursen innan datumet för betalning. Force majeure: Håkans Dansskola betalar inte tillbaka kursavgiften då force majeure kan åberopas. Force majeure gäller vid omständigheter som är utanför vår kontroll, som pandemi, beslut från regering eller myndighet, eldsvåda, krig eller krigsliknande tillstånd, strejk, lockout eller blockad. Tillgodohavande försöker vi lämna i så stor utsträckning som möjligt i dessa fall också. Konsumentverket.se säger: Ångerrätten gäller inte tjänster som: Kulturevenemang och idrottsevenemang.- Fritidsaktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en begränsad tidsperiod.- Avtal utanför affärslokaler om det totala beloppet konsumenten ska betala understiger 400 kr. Lag 2005:59 11§ PUBLICERING AV FOTO HÅKANS DANSSKOLA kan komma att publicera fotografier från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk till ex. Facebook. När du anmäler dig till en kurs på HÅKANS DANSSKOLA samtycker du till sådan publicering. Du kan meddela att du inte önskar vara med på bild i sådana sammanhang.