Pris per person

 

Kurserna omfattar 7 gånger under 7 veckor.

80-85 minuter per gång om inget annat anges. Varierar mellan olika grupper. 

Bugg 890 kr 


Bugg intensivkurs (ett tillfälle)  240 kr

Foxtrot (fem tillfällen)  790kr

Salsa (ett tillfälle) 240 kr

Bröllopsvals (ett tillfälle) 325 kr per person

Gammeldans 240 kr

 

Betalning enligt kallelse som mejlas då du är antagen, troligtvis bara någon dag efter du har anmält dig.


 

 

BOKNINGSVILLKOR : ANMÄLAN: Vi kan alltid ta emot efteranmälningar till kurser som redan har startat. Anmälan är inte giltig förrän du får en kallelse eller bekräftelse via mejl från oss (inte det som automatiskt skickas ut). Vi bekräftar så fort vi kan, vanligtvis inom någon dag. Har du inte hört något från oss inom rimlig tid (några dagar) bör du kontakta oss igen. Betalning till plusgiro 591166-4 innan kursstart enligt mejlad kallelse. Har du inte betalat enligt kallelsen, riskerar du att mista din plats i kursen. Kontant betalning vid starten kan ibland fungera. Se mejlad kallelse. Samtliga kursbokningar är personliga och får inte överlåtas utan Håkans Dansskolas medgivande.

KURSDELTAGARKORTET: Vid kursstarten får du på de flesta kurser ett kursdeltagarkort. Det gäller endast på den kurs du är inskriven på under den innevarande sjuveckorsperioden. Därefter är kortet ogiltigt.

AVBOKNING - ÅTERBETALNING Kursavgiften återbetalas till den som önskar då VI har ändrat förutsättningar för kursen, som ändrat tid eller dag för kursen, eller om vi måste ställa in. Inbetald kursavgift återbetalas annars INTE. Däremot kan ett TILLGODOHAVANDE medges om du omgående då du får förhinder mejlar oss. När du anmäler dig och får kallelse till kursen är du betalningsskyldig om du inte avbokar kursen innan datumet för betalning. Force majeure: Håkans Dansskola betalar inte tillbaka kursavgiften då force majeure kan åberopas. Force majeure gäller vid omständigheter som är utanför vår kontroll, som pandemi, beslut från regering eller myndighet, eldsvåda, krig eller krigsliknande tillstånd, strejk, lockout eller blockad. Tillgodohavande försöker vi lämna i så stor utsträckning som möjligt i dessa fall också.

Konsumentverket.se säger: Ångerrätten gäller inte tjänster som: Kulturevenemang och idrottsevenemang.- Fritidsaktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en begränsad tidsperiod.- Avtal utanför affärslokaler om det totala beloppet konsumenten ska betala understiger 400 kr. Lag 2005:59 11§

PUBLICERING AV FOTO HÅKANS DANSSKOLA kan komma att publicera fotografier från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk till ex. Facebook. När du anmäler dig till en kurs på HÅKANS DANSSKOLA samtycker du till sådan publicering. Du kan meddela att du inte önskar vara med på bild i sådana sammanhang.

 

Plusgirokonto  591166-4    Org nr. 556636-6513

Kontakt:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

REGLER - KLIPPKORTET

När du startar kursen får du i ett klippkort (gäller inte alla kurser). Kortet är personligt och får ej överlåtas, och skall tas med till varje lektionstillfälle. Det är endast giltigt under den innevarande kursperioden, och kan endast användas på den kurs som Du är inskriven på. (Vissa undantag kan göras, men kontakta oss då omgående, helst via mejl, för överenskommelse.)