Bokningsvillkor och integritetspolicy

Integritetspolicy

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt till följande information från oss:

Vilka uppgifter sparas om dig som kund?

När du klickar på ”slutför bokning” i vårt bokningssystem godkänner du att dina angivna uppgifter sparas. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja din bokning/köp. Om fullständiga personuppgifter inte lämnas kan vi inte fullfölja vårt avtal med dig och en bokning kan inte genomföras.

Vid en bokning behöver vi:

●  Namn.
●  Adress.
●  Telefonnummer.
●  E-postadress.
●  Typ av aktivitet du bokat.
●  När du bokade den.
●  När aktiviteten utfördes.
●  De eventuella kommentarer du angav vid bokning.

Information till tredje part

Vi kommer inte att ge ut informationen till tredje part.

Varför sparar vi detta?

För att vi är skyldiga enligt bokföringslagen att spara dina uppgifter i 5 år.

För att vi själva ska kunna utvärdera och analysera vad våra kunder bokar, hur de gör det och när de gör det. Allt i syftet att kunna erbjuda en så välfungerande verksamhet som möjligt och erbjuda våra kunder nyheter och information om vår verksamhet.

Hur länge mina uppgifter?

Vi sparar dina kunduppgifter och bokningar minst 5 år. Vill du få dina uppgifter raderade kan detta ske först efter 5 år pga bokföringslagen. Du kan närsomhelst begära ett utdrag på vilka uppgifter som finns sparade på dig.

Hur gör jag om jag vill bli raderad/bortglömd?

Du hör av dig till vår kundtjänst så anonymiserar vi alla dina uppgifter (såvida det uppfyller lagkrav ovan). En anonymisering innebär att ingen längre kan koppla dina uppgifter till dig som person.