Vi ser fram emot att planera in en socialdans så småningom.